fbpx
ข่าวประชาสัมพันธ์

สิงห์ เอสเตท โชว์มาตรฐานอาคารใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

การไฟฟ้านครหลวงการันตรีอาคารคุณภาพให้กับสิงห์ เอสเตท ล่าสุดทำพิธีมอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคารซันทาวเวอร์ส และอาคารเอส เมโทร ที่ประหยัดไฟฟ้าปีละกว่า 1.4 ล้านบาท และช่วยลดคาร์บอนอีกปีละกว่า 160 ตัน ตอกย้ำประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า และพื้นที่ค้าปลีก ของสิงห์ เอสเตท ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดให้บริการอาคาร เอส โอเอซิส ช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานระดับ Best in Class

เมื่อเร็วๆ นี้ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง นำโดยนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคารเอส เมโทร และอาคารซันทาวเวอร์ส ซึ่งทั้งหมดเป็นอาคารในเครือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งร่วมตรวจเยี่ยมอาคารกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ โดยมี นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก และการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิงห์ เอสเตท ดำเนินธุรกิจอยู่บนมาตรฐานการส่งมอบสินค้า และบริการระดับ Best in Class ให้กับลูกค้า, คู่ค้า, ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า และพื้นที่ค้าปลีก ได้ยึดหลักโมเดลกรีนแวลูเชน (Green Value Chain) เพื่อเดินหน้าสู่ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” มีข้อตกลงให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานของตนเอง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงการที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีแนวคิดเดียวกัน การคัดเลือกวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนกระทั่งส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งการประหยัดพลังงานก็เป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุด


รางวัล MEA ENERGY AWARDS ที่ทางการไฟฟ้านครหลวง มอบให้กับทั้ง 3 อาคารของสิงห์ เอสเตท เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของทีมงาน และสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งนอกจากมาตรการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ที่ทุกๆ อาคารของสิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญ จะสร้างประโยชน์ด้านการยกระดับมาตรฐานของตัวอาคาร รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว ในส่วนของผู้เช่า ยังมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมมาตรการประหยัดพลังงานด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เช่ามีการใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด”

นายโอฬาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สิงห์ เอสเตท ตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้า และบริการในระดับ Best in Class ให้กับทุกๆ คน โดยในอาคารของเราทุกแห่ง ทั้ง สิงห์ คอมเพล็กซ์, ซันทาวเวอร์ส, เอส เมโทร รวมถึง เอส โอเอซิส ที่กำลังจะเปิดให้บริการไตรมาส 2 นี้ จะมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยด้านการประหยัดพลังงาน เรายึดหลักตามมาตรฐานสากล และนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เช่น Building Automation System, CPMS, Lighting Control, RMS รวมทั้งมีการจัดการควบคุมคุณภาพอากาศ IAQ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มั่นใจในระบบสุขอนามัย และความสะอาดของอากาศภายในอาคาร นอกจากนี้ยังนำระบบ Software ที่ทันสมัย เช่น Building Automation System (BAS ) มาควบคุมการทำงานเปิด – ปิด ระบบอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมค่าการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานจริง”

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานประเมินอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ในการประเมินการใช้พลังงานที่เหมาะสมในสถานประกอบการต่าง ๆ จากกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัครในโครงการ ปีที่ 6 ประกอบด้วย ประเภทอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน, ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, มหาวิทยาลัย, โรงเรียน และร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ


“สำหรับอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคารเอส เมโทรโพลิส และอาคารซันทาวเวอร์ส เป็นอาคารที่ผ่านมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ได้รับการรับรองเป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภทสำนักงาน ประจำปี 2021 มีการติดตั้งไฟ LED โดยมีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม 380,428.52 kWh/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 1,470,388.8 บาท/ปี ช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ 163.58 ตัน/ปี พร้อมทั้ง MEA ได้มอบเงินสนับสนุนฯ ตามเงื่อนไขโครงการในอัตราร้อยละ 20 ของเงินลงทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3 แสนบาท ถือ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญ และใส่ใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด” นายจาตุรงค์ กล่าว

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

แสนสิริ รุกโมเดล Sansiri Community ปั้น “เวสต์เกต คอมมูนิตี้” บนพื้นที่ 215 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิ่งก้านใบ จัดโชว์ครั้งแรกในไทย! “Ripple Retreat: The Garden Runway”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“บริทาเนีย” กางแผน “Crafting for Everlasting Growth” เปิดบ้านจัดสรรใหม่ปี 2567 รุกหนัก 6 จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออริจิ้น จัดทัพผู้บริหาร ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจคอนโดสู่ “ORIGIN VERTICAL”กางแผนเปิด 14 คอนโดใหม่ทั่วประเทศ 20,000 ล้าน ส่งมอบ Creative Living for All