fbpx
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ กับมาตรการป้องกันรับมือ COVID-19 เตรียมพร้อมให้บริการแล้ว!!!

ใครที่รอห้างเปิด ตอนนี้หลายๆ ห้างออกมาตรการมาให้ลูกค้าได้อุ่นใจถึงความปลอดภัยกันบ้างแล้วนะครับ โดยเราจะพาไปดูว่าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ย เขาดูแลสุขอนามัยยังไง มีการป้องกันทางไหน หรือมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อมาใช้บริการที่นี่จะปลอดภัยหายห่วง


ของมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดของห้างสรรพสินค้าทั้ง 4 แห่ง คือ ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จะเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุด และเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ก่อนปิดบริการชั่วคราว มีการนำนวัตกรรมเข้ามาผสาน อาทิ หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิเข้ามาใช้ในการช่วยคัดกรอง, การนำเทคโนโลยีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้รังสี UV-C ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกห้าง

มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยมีอะไรบ้าง?

ด้านสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ 

  • คัดกรองก่อนทำงานและติดตามเข้มงวดทุกวัน คัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานโดยจัดทำการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานบริษัทย้อนหลัง 14 วัน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าในพื้นที่ทุกวัน 100% นอกจากนี้พนักงานต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ผ่าน Application (หรือ ผ่าน QR Code หรือ แบบฟอร์ม Online) ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการ Self-Checked ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานระหว่างวัน  
  • รักษาอนามัยป้องกันตนเองเคร่งครัดสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า พนักงานทุกคนต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย และ Face Shield  ในขณะปฏิบัติหน้าที่และต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา, ต้องผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าที่กำหนด, พนักงานที่มีหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

ด้านความปลอดภัยของศูนย์การค้า     

  • ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (Deep Clean) ก่อนศูนย์เปิดในทุกพื้นที่จัดให้มีการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกตั้งแต่การอบโอโซนและอบรังสี UV-C พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้าทุกชิ้น เช่น จุดเก้าอี้นั่งคอย และที่โดยสารภายในของ Shuttle Bus, Shuttle Boat, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ร้านผู้เช่า, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อน้ำทิ้งของศูนย์ และร้านค้าทั้งหมด, ล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง และใช้สาร Enzyme ฉีดเคลือบ Coll&Fin เพื่อยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ และทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโอโซน
  • คัดกรองและรักษาความสะอาดเข้มงวดทุกจุด ติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร พร้อมนำนวัตกรรมสุดล้ำหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Thermal Scan AutoBot ช่วยวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการและแจ้งเตือนได้ทันทีผ่าน Line Application ไปยังผู้เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ที่อุณหภูมิเกินเกณฑ์กำหนด, ตั้งจุดบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Mobile Sanitization Carpet บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลัก, จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุด, ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออบโอโซนในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานทุกคืน, มีจุดบริการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ฟรี, มีมาตรการรักษาความสะอาดสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละมาด Tourist lounge และ Infinite lounge 
  • ลดความแออัดและรักษาระยะห่างเพื่อสุขอนามัย  จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้า โดยเป็นไปตามกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และระบุจำนวนชัดเจนในทุกพื้นที่, กำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องน้ำ, กำหนดระยะห่างในการใช้บันไดเลื่อน 2 ขั้นเป็นอย่างน้อย, จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ Shuttle Bus/ Shuttle Boat ของไอคอนสยาม และกำหนดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน ,การจัดโต๊ะที่นั่งใน ร้านอาหาร ให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร, จัดทำฉากกั้นแยกส่วนในจุดที่ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ด้วย Protection Shields: Face Shield / Food Shield / Table Shield / Counter service /Redemption counter Shield / Cashier Shield , ติดตั้งคิวไลน์กำหนดระยะห่างในการใช้บริการที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ,จำกัดจำนวนคนในการใช้ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งสินค้า พร้อมทำตีเส้นแบ่งตำแหน่งการยืนภายในลิฟต์ 
  • สะอาดทุกจุดสัมผัส ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ทุก 30 นาที เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อในลิฟต์  ราวบันไดเลื่อน ห้องน้ำ และที่นั่งส่วนกลาง, ลดการสัมผัสประตูห้องน้ำด้วยอุปกรณ์พิเศษ, ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ร่วมทุก 30 นาที อาทิ บัตรจอดรถ บัตรศูนย์อาหาร, ภายในร้านค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องลอง ห้องบริการ ห้องเรียน อุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังใช้บริการ,แยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป, จัดให้มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม 
  • จัดมาตรการสำหรับพนักงานรับส่งสินค้า Delivery Man กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุดรอสินค้า โดย Delivery Man ทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกับการกรอกข้อมูลตามแบบคัดกรองที่ศูนย์ฯ กำหนด พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง  โดยศูนย์ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานการส่งอาหาร หรือสินค้าให้แก่ Delivery Man

เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ 

  • ผสานเทคโนโลยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ผู้ใช้บริการต้องโหลด Application ก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่าน Application หรือ QR CODE หรือแบบฟอร์ม Online อื่นๆ ที่ศูนย์กำหนดเพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ รวมถึงใช้ OneSiam Application และ ICONSIAM Application เพื่อวางแผนช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • ป้องกันตนเองลดการสัมผัส ลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฏของศูนย์การค้า ได้แก่ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ , การผ่านจุดคัดกรอง หากลูกค้ามิได้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมา สามารถซื้อได้ที่ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติของศูนย์  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินรวมถึงบริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า 
  • บริการสำหรับลูกค้าต้องการการดูแลพิเศษ  อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการใช้เวลาอันจำกัดในศูนย์การค้า โดยกำหนดจุดจอดรถใกล้ทางเข้า-ออก และใช้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษสาหรับลูกค้า (Priority Check out) สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนน้อย และ ลูกค้าผู้สูงอายุ

สยามพิวรรธน์มั่นใจว่า ทั้ง OneSiam ซึ่งผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกมิติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตร ร้านค้า พนักงานและผู้ใช้บริการสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal Innovative Lifestyle และนอกเหนือไปกว่านั้นคือความมุ่งมั่นที่จะนำรอยยิ้มแห่งความสุขกลับคืนมาสู่คนไทยอีกครั้ง


Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

แสนสิริ รุกโมเดล Sansiri Community ปั้น “เวสต์เกต คอมมูนิตี้” บนพื้นที่ 215 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิ่งก้านใบ จัดโชว์ครั้งแรกในไทย! “Ripple Retreat: The Garden Runway”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“บริทาเนีย” กางแผน “Crafting for Everlasting Growth” เปิดบ้านจัดสรรใหม่ปี 2567 รุกหนัก 6 จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออริจิ้น จัดทัพผู้บริหาร ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจคอนโดสู่ “ORIGIN VERTICAL”กางแผนเปิด 14 คอนโดใหม่ทั่วประเทศ 20,000 ล้าน ส่งมอบ Creative Living for All