PR NEWS

ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ กับมาตรการป้องกันรับมือ COVID-19 เตรียมพร้อมให้บริการแล้ว!!!

ใครที่รอห้างเปิด ตอนนี้หลายๆ ห้างออกมาตรการมาให้ลูกค้าได้อุ่นใจถึงความปลอดภัยกันบ้างแล้วนะครับ โดยเราจะพาไปดูว่าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ย เขาดูแลสุขอนามัยยังไง มีการป้องกันทางไหน หรือมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อมาใช้บริการที่นี่จะปลอดภัยหายห่วง

กด Like ติดตามสาระจากเพจ Living Pop

ของมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดของห้างสรรพสินค้าทั้ง 4 แห่ง คือ ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จะเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุด และเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ก่อนปิดบริการชั่วคราว มีการนำนวัตกรรมเข้ามาผสาน อาทิ หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิเข้ามาใช้ในการช่วยคัดกรอง, การนำเทคโนโลยีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้รังสี UV-C ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกห้าง

มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยมีอะไรบ้าง?

ด้านสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ 

  • คัดกรองก่อนทำงานและติดตามเข้มงวดทุกวัน คัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานโดยจัดทำการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานบริษัทย้อนหลัง 14 วัน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าในพื้นที่ทุกวัน 100% นอกจากนี้พนักงานต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ผ่าน Application (หรือ ผ่าน QR Code หรือ แบบฟอร์ม Online) ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการ Self-Checked ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานระหว่างวัน  
  • รักษาอนามัยป้องกันตนเองเคร่งครัดสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า พนักงานทุกคนต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย และ Face Shield  ในขณะปฏิบัติหน้าที่และต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา, ต้องผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าที่กำหนด, พนักงานที่มีหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

ด้านความปลอดภัยของศูนย์การค้า     

  • ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (Deep Clean) ก่อนศูนย์เปิดในทุกพื้นที่จัดให้มีการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกตั้งแต่การอบโอโซนและอบรังสี UV-C พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้าทุกชิ้น เช่น จุดเก้าอี้นั่งคอย และที่โดยสารภายในของ Shuttle Bus, Shuttle Boat, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ร้านผู้เช่า, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อน้ำทิ้งของศูนย์ และร้านค้าทั้งหมด, ล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง และใช้สาร Enzyme ฉีดเคลือบ Coll&Fin เพื่อยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ และทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโอโซน
  • คัดกรองและรักษาความสะอาดเข้มงวดทุกจุด ติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร พร้อมนำนวัตกรรมสุดล้ำหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Thermal Scan AutoBot ช่วยวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการและแจ้งเตือนได้ทันทีผ่าน Line Application ไปยังผู้เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ที่อุณหภูมิเกินเกณฑ์กำหนด, ตั้งจุดบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Mobile Sanitization Carpet บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลัก, จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุด, ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออบโอโซนในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานทุกคืน, มีจุดบริการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ฟรี, มีมาตรการรักษาความสะอาดสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละมาด Tourist lounge และ Infinite lounge 
  • ลดความแออัดและรักษาระยะห่างเพื่อสุขอนามัย  จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้า โดยเป็นไปตามกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และระบุจำนวนชัดเจนในทุกพื้นที่, กำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องน้ำ, กำหนดระยะห่างในการใช้บันไดเลื่อน 2 ขั้นเป็นอย่างน้อย, จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ Shuttle Bus/ Shuttle Boat ของไอคอนสยาม และกำหนดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน ,การจัดโต๊ะที่นั่งใน ร้านอาหาร ให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร, จัดทำฉากกั้นแยกส่วนในจุดที่ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ด้วย Protection Shields: Face Shield / Food Shield / Table Shield / Counter service /Redemption counter Shield / Cashier Shield , ติดตั้งคิวไลน์กำหนดระยะห่างในการใช้บริการที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ,จำกัดจำนวนคนในการใช้ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งสินค้า พร้อมทำตีเส้นแบ่งตำแหน่งการยืนภายในลิฟต์ 
  • สะอาดทุกจุดสัมผัส ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ทุก 30 นาที เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อในลิฟต์  ราวบันไดเลื่อน ห้องน้ำ และที่นั่งส่วนกลาง, ลดการสัมผัสประตูห้องน้ำด้วยอุปกรณ์พิเศษ, ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ร่วมทุก 30 นาที อาทิ บัตรจอดรถ บัตรศูนย์อาหาร, ภายในร้านค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องลอง ห้องบริการ ห้องเรียน อุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังใช้บริการ,แยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป, จัดให้มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม 
  • จัดมาตรการสำหรับพนักงานรับส่งสินค้า Delivery Man กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุดรอสินค้า โดย Delivery Man ทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกับการกรอกข้อมูลตามแบบคัดกรองที่ศูนย์ฯ กำหนด พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง  โดยศูนย์ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานการส่งอาหาร หรือสินค้าให้แก่ Delivery Man

เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ 

  • ผสานเทคโนโลยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ผู้ใช้บริการต้องโหลด Application ก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่าน Application หรือ QR CODE หรือแบบฟอร์ม Online อื่นๆ ที่ศูนย์กำหนดเพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ รวมถึงใช้ OneSiam Application และ ICONSIAM Application เพื่อวางแผนช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • ป้องกันตนเองลดการสัมผัส ลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฏของศูนย์การค้า ได้แก่ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ , การผ่านจุดคัดกรอง หากลูกค้ามิได้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมา สามารถซื้อได้ที่ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติของศูนย์  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินรวมถึงบริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า 
  • บริการสำหรับลูกค้าต้องการการดูแลพิเศษ  อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการใช้เวลาอันจำกัดในศูนย์การค้า โดยกำหนดจุดจอดรถใกล้ทางเข้า-ออก และใช้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษสาหรับลูกค้า (Priority Check out) สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนน้อย และ ลูกค้าผู้สูงอายุ

สยามพิวรรธน์มั่นใจว่า ทั้ง OneSiam ซึ่งผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกมิติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตร ร้านค้า พนักงานและผู้ใช้บริการสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal Innovative Lifestyle และนอกเหนือไปกว่านั้นคือความมุ่งมั่นที่จะนำรอยยิ้มแห่งความสุขกลับคืนมาสู่คนไทยอีกครั้ง


Related posts
PR NEWS

"The MARQ Exquisite ราชพฤกษ์ – จรัญสนิทวงศ์" บ้านเดี่ยวระดับ Luxury สู่วิถี New Normal ในราคาเริ่มต้น 29 ล้านบาท

PR NEWS

MEA ผนึก ออริจิ้น พัฒนาระบบอัจฉริยะ Smart Eco หนุน Origin Smart City Ramintra สู่เมืองพลังงานทดแทน

PR NEWS

ชาญอิสสระ จัดแคมเปญ "หุ้นแลกคอนโด" เอาใจนักลงทุน เอาหุ้นมาแลกห้อง สร้างทางเลือกในช่วงตลาดผันผวน

PR NEWS

“SENA-AZU พระราม 9” คอนโดเพื่อสุขภาพ พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค