fbpx
ข่าวประชาสัมพันธ์

MQDC ระดมทีมสุดยอดนักวิจัย 4 องค์กรใหญ่ เปิดเวทีเสวนาระดับชาติ MQDC Sustainnovation Forum 2022 เมืองเปลี่ยน คนต้องปรับ รับมือวิกฤตอย่างไร

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2565 – MQDC (Magnolia Quality Development Corporation Limited)ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้คนบนโลก (Pioneering Developer in Sustainnovation for All Well-Being) จัดเวทีเสวนาระดับชาติ MQDC Sustainnovation Forum 2022 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเปลี่ยน คนต้องปรับ รับมือวิกฤตอย่างไร” ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ออดิทอเรียม เพื่อร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของเมือง

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า “ในฐานะผู้พัฒนาโครงการคุณภาพระดับสากลในประเทศไทย ทำให้ MQDC เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของเมือง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้คนในสังคมที่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นในการดำรงชีพ MQDC จึงต้องการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองและวิธีการรับมือกับวิกฤตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดเสวนาระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการออกแบบเมือง นวัตกร ทีมนักวิจัยและวิเคราะห์เมือง รวมถึงผู้สนใจด้านการพัฒนาเมืองและคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยกันกำหนดองค์ประกอบและทิศทางของเมืองแห่งอนาคตไปสู่เมืองพลวัตร (Resilient City) ที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ MQDC “For All Well-Being” ทั้งนี้ MQDC ยังมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมโดยรวม โดยจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาแบบนี้อีกครั้งต่อ ๆ ไปในหัวข้อที่เป็นความรู้และประโยชน์ในการใช้ชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป”

งานเสวนา MQDC Sustainnovation Forum 2022 ประกอบไปด้วย 4 องค์กรสำคัญทั้ง Futuretales Lab, RISC, Creative Lab และ Unisus-EEC เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครฯ ในฐานะ Resilient City ไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมและยั่งยืนมากที่สุด และแสดงถึงจุดยืนของ MQDC ที่มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในการเป็น “ผู้บุกเบิกพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Pioneering in Sustainnovation) ทั้งในมิติการออกแบบ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารจัดการเมือง ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตสิ่งแวดล้อมกำลังถาโถมสู่อารยธรรมมนุษย์ โดยเฉพาะกับมหานครและเมืองใหญ่ทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งกำลังประสบกับภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงมลภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยและพัฒนาเมืองในหลาย ๆ ด้านทั้งปัญหาน้ำท่วม ฝุ่นควัน ในขณะที่เมืองใหญ่ทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน ทั้ง ความผันผวนของฤดูกาล ปรากฏการณ์คลื่นความร้อน การละลายของธารน้ำแข็ง และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าในอดีต วิกฤตเหล่านี้กระตุ้นให้เราทุกคนต้องปรับตัว มิใช่แค่ระดับกายภาพ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนในระดับวิธีคิด เพื่อใช้ชีวิตที่มีความยืดหยุ่นในสังคมเมืองแบบ Resilient City เพื่อให้สามารถรับมือ ปรับตัว และฟื้นฟูจากวิกฤตต่าง ๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติและสภาพสังคมได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจาก MQDC มุ่งเน้นพัฒนาโครงการเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและสังคมเปี่ยมสุขให้ทุกผู้คนและทุกสรรพสิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการทำวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ MQDC ก้าวไปถึงเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ MQDC จึงจัดตั้งศูนย์วิจัยเอกชนสามแห่งแรกของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้แก่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center: RISC) ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยและบูรณาการหลายศาสตร์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของทุกสรรพสิ่ง (For All Well-Being) ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ RISC 5 Research Hubs ได้แก่

  1. Plants & Biodiversity: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. Air Quality: ศึกษาปัจจัยในการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  3. Happiness Science: ศึกษาการทำงานของสมองเพื่อสร้างความสุขด้วยวิทยาศาสตร์
  4. Materials & Resources: ศึกษาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาวะ
  5. Resilience: ศึกษาด้านความเสี่ยงและภัยพิบัติในสภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนรับมือ

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab) ที่ศึกษาวิจัย คาดการณ์อนาคตและแนวโน้มการอยู่อาศัยในสังคมเมือง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนตามยุคสมัยใหม่ได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด รวมถึง ครีเอทีฟ แล็ป (Creative Lab by MQDC) ซึ่งจะทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของมนุษย์ เพื่อนำเสนอนวัตรกรรมของการออกแบบประสบการณ์ (Experience Innovation) ไปจนถึงวิธีคิดทางธุรกิจแบบใหม่ ๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างกลุ่มบริษัทอีอีซี เป็นวิศวกรที่ปรึกษาชั้นแนวหน้าที่มีผลงานทั้งในและต่างประเทศมามากกว่า 46 ปี รวมทั้ง The Forestias และล่าสุดได้ร่วมทุนกับ MQDC และ B Grimm จัดตั้งบริษัท Unisus Green Energy เป็นธุรกิจ Green Energy ซึ่งจะช่วยลดวิกฤตภูมิอากาศโลก เป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบ District Cooling System, District Drinking Water System, On-site Power Generation, Renewable Energy / Energy Storage รวมทั้งเป็น Utility Company

งานเสวนา MQDC Sustainnovation Forum 2022 นำเสนอกลุ่มผู้บรรยายชั้นนำในด้านการพัฒนาเมืองจากศูนย์วิจัย 3 แห่ง รวมถึงพันธมิตรอย่างยูนิซัส ซึ่งได้มาร่วมแบ่งปันแนวคิด องค์ความรู้ และแนวโน้มของเมืองพลวัตร (Resilient City) ในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่

  • ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab หัวข้อ “How Future Cities will be Transformed: เมืองในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร” ฉายภาพฉากทัศน์ของเมืองแห่งอนาคต รวมถึงองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดรูปแบบเมืองพลวัตรแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Resilient City ) ตลอดจนการคาดการณ์อนาคตรูปแบบไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
  • รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) หัวข้อ “Resilience Framework for Resilient City : กลยุทธ์การรับมือเพื่อเมืองแห่งอนาคต” การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน ผ่าน Resilience Framework ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainnovation) และกลยุทธ์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเมืองที่ยั่งยืน
  • ภารุต เพ็ญพายัพ ผู้อำนวยการอาวุโส ครีเอทีฟ แล็ป (Creative Lab) และผู้อำนวยการโครงการ MQDC Metaverse หัวข้อ “From Urbanscape to Humanscape: ปรับอย่างไร ให้คนและเมืองอยู่อย่างยั่งยืน” กล่าวถึง Creative Solutions ในการสร้าง Urban Resilience ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย รวมถึงการกำหนดให้มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ Urban Solution ใด ๆ ของเมือง ซึ่งต้องเป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนเป็นสำคัญ
  • เกชา ธีระโกเมน ประธานคณะกรรมการ กลุ่มบริษัท EEC และประธานกรรมการ บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด หัวข้อ “Engineering model for future urbanization: โมเดลวิศวกรรมสำหรับเมืองอนาคต” นำเสนอEngineering Solutions to “Retore” and “Reverse” Climate Crisis with New Mind Set แนวทางด้านวิศวกรรมที่มีคำตอบมากมายเพื่อกู้และกลับทิศวิกฤตภูมิอากาศด้วยมุมมองใหม่

เวทีเสวนาวาระพิเศษนี้ยังได้ต้อนรับดาราสาวชื่อดัง เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่สำเร็จหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งได้มาแชร์องค์ความรู้แก่ผู้ร่วมงานเสวนา เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

งานครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง นวัตกร ทีมนักวิจัยและวิเคราะห์เมือง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งนักเรียนนักศึกษาที่สนใจด้านการพัฒนาเมืองและการออกแบบที่อยู่อาศัย เข้าร่วมงานเสวนาอย่างคับคั่งเพื่อร่วมตั้งคำถาม หาคำตอบ และทำความเข้าใจทุกความเปลี่ยนแปลงของเมืองเพื่อการรับมือและการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ หัวข้อของเวทีเสวนายังมีความสอดคล้องอย่างมากกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างเมืองใหม่ ผ่านการเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางรถไฟฟ้า อุโมงค์เชื่อมต่อ รวมถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

“วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน MQDC Sustainnovation Forum 2022 ครั้งนี้ คือการเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครฯ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ การบริหารเมือง การออกแบบและโครงสร้างของเมือง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางกรุงเทพมหานคร รวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้จากทีมนักวิจัย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอีกหลายปีข้างหน้า และสามารถนำองค์ความรู้เชิงปฏิบัติที่ MQDC ได้ศึกษามา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายวิสิษฐ์ กล่าวสรุป


เกี่ยวกับ (MQDC บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น)

MQDC (Magnolia Quality Development Corporation Limited) องค์กรชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ที่มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being’ เพื่อสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิต

ทั้งนี้ MQDC ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ธีมโปรเจกต์ และโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) โดยการออกแบบและสร้างโครงการ จะต้องผ่านมาตรฐานของ และรับการรับประกันโครงการถึง 30 ปี เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของโครงการที่ดีเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com

Related posts
ข่าวประชาสัมพันธ์

แสนสิริ รุกโมเดล Sansiri Community ปั้น “เวสต์เกต คอมมูนิตี้” บนพื้นที่ 215 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิ่งก้านใบ จัดโชว์ครั้งแรกในไทย! “Ripple Retreat: The Garden Runway”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“บริทาเนีย” กางแผน “Crafting for Everlasting Growth” เปิดบ้านจัดสรรใหม่ปี 2567 รุกหนัก 6 จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออริจิ้น จัดทัพผู้บริหาร ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจคอนโดสู่ “ORIGIN VERTICAL”กางแผนเปิด 14 คอนโดใหม่ทั่วประเทศ 20,000 ล้าน ส่งมอบ Creative Living for All