ข่าวประชาสัมพันธ์

เช็คลิสต์ “ของมันต้องมี” เมื่อสร้างบ้านใหม่ เลือกอย่างไรไม่ให้บ้านร้อน ดีที่สุดต่อผู้อยู่อาศัย และยังคุ้มค่าในระยะยาว

หากลองนึกเล่น ๆ ดูว่า การจะสร้างบ้า…