ข่าวอสังหาอัปเดต

ศุภาลัย ร่วมกับ CAC จัดงานสัมมนา “CAC Executive Briefing for Supalai’s SME Supply Chain 2022”

ศุภาลัย มุ่งเน้นในการยกระดับคู่ค้าประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงจัดงานสัมมนา “CAC EXECUTIVE BRIEFING FOR SUPALAI’S SME SUPPLY CHAIN 2022” ผ่านระบบออนไลน์