สายพันธุ์แคคตัส

"แคคตัสคลื่นสมอง" ชื่ออาจจะน่ากลัว แต่จริงๆ แล้วน่ารักนะ!

แคคตัสคลื่นสมองอีกหนึ่งไม้น่าสะสม ถึงชื่ออาจน่ากลัว แต่หน้าตาสวยแปลกไม่เหมือนใคร ยิ่งรู้จักจะยิ่งรักนะ