ข่าวประชาสัมพันธ์

สนข. เปิดสำรวจออนไลน์ เร่งพัฒนาการเดินทาง-ขนส่ง กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพื่อยกระดับระบบคมนาคมไทย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิเคราะห์ จัดทำแผนคมนาคม และสำรวจข้อมูลความต้องการในการเดินทางของผู้คน รวมถึงสำรวจการขนส่งสินค้า